طرح احداث مجتمع دامپروري نمونه گاو نژاد سيمنتال

اين مجتمع در استان قزوين ، شهرستان آبيك ، روبروي نيروگاه شهيد رجايي واقع شده است. اين گاوداري در سطحي به مساحت 100 هكتار و 55 هزار متر مربع زير بناي مسقف به منظور پرورش دو منظوره نژاد سيمنتال احداث شده است و در حال حاضر داراي حدود 1800 راس گاو مولد و تليسه و گوساله مي باشد.

اصلاح نژاد دام سنگين در 4.5 سال گذشته با هدف دستيابي به برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و افزايش توليد گوشت قرمز و شيرخام مورد نياز كشور در پيش گرفته شد كه تاثير خود را نشان داده است كه هلدينگ كشاورزي حامي نيز در همين راستا  و براي كمك به تامين امنيت غذايي ايران اسلامي ايران، طرح مجتمع دامپروري نمونه گاو نژاد سيمنتال را احداث كرده است.

اهداف طرح گاو نژاد سيمنتال

اصلاح نژاد با گاو سمينتال در مقايسه با ديگر نژادهاي اصلاحي از آن جهت مناسب است كه نه تنها در توانايي توليد شير بلكه در عين حال در توانايي توليد گوشت نيزارجحيت دارد.

گاو سمينتال يك نژاد دو منظوره، سالم و قوي است كه قدرت سازگاري بالايي داشته و از توانايي هاي زيادي برخوردار است.

1-توليد و اشتغال پايدار با استفاده از گاو دومنظوره سيمنتال در جوامع محروم روستايي

2-احداث دامداري نمونه مجهز به پيشرفته ترين سيستمهاي پرورش و شير دوشي به منظور بهره برداري از نژادهاي برتر دو منظوره وارداتي با راندمان توليد بالا

3-تامين بخشي از نياز جامعه به محصولات استراتژيك همچون شير و گوشت

4-تامين تليسه خالص و توليد اسپرم و تكثير و گسترش نژاد برتر دو منظوره جهت حفظ تعادل بازار با سطح توليدي متعارف و منطقي با توجه به شرايط اقتصادي نامطلوب توليد كننده بدليل نوسانات بازار