طرح پرورش گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی


فلسفه ورود به طرح:

وجود حلقه مفقوده در زنجیره تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
وارداتی بودن عمده نیازمندی مواد اولیه کارخانه های داروسازی،غذایی  و..
ضرورت بهینه سازی صنایع فرآوری گیاهان دارویی
عدم توسعه فن آوری در حوزه گیاهان داروئی و فرآورده های گیاهی
جلوگیری از خام فروشی و کاهش واردات گیاهان داروئی (با وجود اینکه ایران خاستگاه بیش از 1700 گونه گیاهان داروئی در دنیا می باشد)
در معرض خطر بودن ذخایر ژنتیکی گیاهان داروئی کشور
نگرانی عمومی از مصرف داروهای شیمیایی در کشور

اهداف طرح:

افزايش سهم مصرف داروهاي گياهي

 افزايش سطح زير كشت گياهان دارويي

 ايجاد فرصتهاي شغلي جديد


دانش بنیان: 

تولید، بازرگانی و بویژه فرآوری گیاهان داروئی بر اساس تکنولوژی روز دنیا و متکی بر دانش بومی ایجاد خواهد شد. این طرح می تواند ایده های زیادی را در طول زنجیره فعال نماید.وضع موجود طرح:

پس از انجام مطالعات امکان سنجی (فنی، اقتصادی و مالی) و انتقال پروژه مربوط از شرکت دانا به حامی سرمایه،مشکلات اجرایی بررسی و با تغییر زمین احداث کارخانه و تمدید قرارداد با طرف خارجی ، مراحل بصورت طبیعی در حال اجراست.

اثر بخشی طرح:

تکمیل زنجیره تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

کمک به بهبود شاخص سلامت جامعه و استفاده از توان داخلی در بخش گیاهان داروئی و طب سنتی

ارائه خدمات تخصصی به کشاورزان به منظور استانداردسازی و افزایش کیفیت محصول تولیدی

کمک به تامین نیاز صنایع داروئی ، غذایی و سایر صنایع وابسته

کمک به ایجاد اشتغال مولد و جلوگیری از خروج ارز از کشور

کاهش هزینه ها و ایجاد ارزش افزوده