تكثير و پرورش ماهيان خاوياري هلدينگ كشاورزي حامي

تاريخ : 1397/10/19

خلاصه :

احداث استخرهاي اين مجتمع از سال 1393 در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي در زمينه تكثير و پرورش ماهيان خاوياري در روستاي آبكنار شهرستان بندرانزلي آغاز و در سال 1395 با بهره برداري از اين استخر ها و سازه ها، تكثير و پرورش ماهيان خاوياري آغاز شد .

اين مجموعه در سال 1397 با همت جوانان استان براي اولين بار موفق به تكثير ماهيان خاوياري گونه ازون برون با بازماندگي بالاي 90 درصد شد و همچنين با نصب سيستم هاي تصفيه و فيلتراسيون در مجموعه عظيم آبزي پروري شهداي خيبر آبكنار 60 درصد از هزينه هاي اين مجموعه كاهش يافته است.


الحاقات