سهميه ماشين آلات به دست كشاورز واقعي نمي رسد

تاريخ : 1399/09/15

خلاصه :

رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان ماشين آلات كشاورزي: اگر دخالت دولت در توزيع ماشين آلات كشاورزي برداشته شود قيمت ماشين كشاورزي ۱۰ درصد ارزان مي شود.به گزارش پايگاه اطلاع رساني مركز اقتصاد مقاومتي حامي، حميدرضا نامي رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان ماشين آلات كشاورزي در نشست خبري با موضوع " بررسي مشكلات مكانيزاسيون كشاورزي" با بيان اينكه بنياد ملي گندمكاران نامه اي ارسال كرده و ما را به گرانفروشي متهم كرده است، گفت: انتظار داريم كساني كه در كسوت رياست بخش كشاورزي و همچنين رياست مركز مكانيزاسيون كشاورزي قرار دارند تفاوت گرانفروشي و تورم را بدانند.وي ادامه داد: وقتي مولفه هاي توليد افزايش بيش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدي داشته راهي نيست  جز اينكه با سود حداقلي ادامه دهيم. آستانه سود واحدهاي توليد ماشين آلات كشاورزي به شدت كاهش پيدا كرده است و ما مجبوريم محصولات را با قيمت بالاتري بفروشيم.نامي با بيان انيكه اگر افرادي مدعي حمايت از بخش كشاورزي هستند به بخش هاي ديگر هم توجه كنند، گفت: سهم ماشين آلات كشاورزي در قيمت تمام شده يك كيلو گندم ۵ درصد است ۹۵درصد باقي مربوط به نهاده هاي كشاورزي است. چرا مسئولين مربوطه به كودي كه ۵۰۰ درصد گران شده است ايراد نگرفته اند؟ رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان ماشين آلات كشاورزي اضافه كرد: مشكل امروز ما دخالت دولت با عنوان سهميه بندي و توزيع مناسب ماشين آلات كشاورزي پشت شعار حمايت از كشاورز است. تركيبي از دلالان بخش خصوصي و كارگزاردولتي باعث شده ماشين آلات كشاورزي به بازار آزاد برود. .به گفته وي هر شهرستاني سهميه براي دريافت ماشين آلات كشاورزي دارد ولي اين سهميه ها به دست كشاورز واقعي نمي رسد.وي تصريح كرد: نه ميزان زمين هاي زير كشت دوبرابر شده و نه مشكلي براي واحدهاي توليدي ايجاد شده است اما اتفاقي كه افتاده اين است كه كشش اين كالا افزايش يافته است. وقتي قيمت كالايي واقعي باشد كششي ايجاد نمي شود.نامي با اشاره به اينكه اقلامي كه  يارانه از جانب دولت دريافت نمي كنند شامل نرخ گذاري نمي شود و نرخ اين كالاها براساس خود اظهاري توليدكننده، تعادل بازار عرضه و تقاضا و رقابت بين توليدكنندگان تعيين مي شود، گفت: تريلي، گاوآهن و سمپاس بيش از ۵۰ سال است كه در كشور ساخته مي شود و يك بخش كوچكي از آن هم حمايتي نيست. چگونه وقتي هيچ حمايتي در اين بخش نمي شود به توليدكنندگان گفته مي شود كه محصولاتشان را با چه قيمتي بفروشند؟ وي در پايان گفت: اگر دخالت دولت در توزيع ماشين آلات كشاورزي برداشته شود قيمت ماشين آلات كشاورزي ۱۰ درصد ارزان مي شود.