خوراك دام را نقد مي‌فروشند، شير دام را نسيه مي‌خرند

تاريخ : 1399/01/19

خلاصه :

يك دامدار گفت: شركت پشتيباني امور دام نهاده مورد نياز دامداران را به پول نقد مي‌فروشد و كارخانه‌هاي لبني هم شير خام دامداران را نسيه مي‌خرد، بنابراين بسياري از دامداران نمي‌توانند به توليد ادامه دهند.به گزارش پايگاه اطلاع رساني هلدينگ كشاورزي حامي(مركز اقتصاد مقاومتي)، احمد نرجه‌پور دامدار منطقه كرج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس گفت: شركت پشتيباني امور دام كه فلسفه وجودي آن حمايت از دامداران است، خوراك مورد نياز دامداران را به صورت نقد مي‌فروشد. در ديگر سو، كارخانه‌هاي لبني هم شير خام دامداران را نسيه خريداري مي‌كنند و پول آن را ماه به ماه هم نمي‌دهند. وي با بيان اينكه شركت پشتيباني امور دام مي‌تواند در جهت حمايت از دامداران قراردادي را با كارخانه‌هاي لبني امضا كرده و پول نهاده‌ها را از آنها دريافت كند، گفت: در چنين حالتي هم شركت پشتيباني به پول خود مي‌رسد و هم اينكه پول دامداران نزد كارخانه‌هاي لبني نمي‌ماند، بنابراين توليد توازن خواهد يافت. نرجه‌پور افزود: برخي كارخانه‌هاي لبني حتي در اين زمينه نامه‌اي به شركت پشتيباني امور دام كشور نوشته و اعلام كرده‌اند كه آنها نهاده دامي دراختيار كارخانه بگذارند تا در قبال پول شير خام دامداران به آنها داده شود. اين دامدار نظرآبادي تصريح كرد: اخيراً يك شركت لبني نامه‌اي به شركت پشتيباني امور دام كشور نوشته و خواسته است كه 5 ميليون تن نهاده دراختيار آنها بگذارد و حتي حاضر شده تضمين بانكي بدهد تا اين نهاده‌ها در برابر مطالبات دامداران پرداخت شود، اما اين شركت قبول نكرده است. وي تأكيد كرد: در شرايطي كه كشور نياز به توليد دارد و بخش كشاورزي و دامداري مي‌تواند كمك زيادي به اقتصاد كشور بكند، اين حداقل حمايتي است كه از شركت پشتيباني امور دام كشور مي‌شود. انتظار است اين شركت بنا به فلسفه تأسيس خود، به حمايت جدي از دامداران اقدام كند. نرجه‌پور كه مدير يك دامداراي 200 رأسي در منطقه نظرآباد است، گفت: روزانه 2 تا 3 تن شير تحويل كارخانه‌هاي لبني مي‌دهم و طي دو ماه گذشته، تنها 45 ميليون تومان دريافت كرده‌ام، در حالي كه اين دامداري در ماه حداقل 170 ميليون تومان هزينه خوراك و نهاده دارد.وي تأكيد كرد: با توجه به گراني نهاده‌ها، هزينه‌ها بسيار بالا است و در برخي مواقع، بيشتر از سود توليد، هزينه نهاده پرداخت مي‌كنيم، به طوري كه اكنون هر كيلوگرم جو 1350 تومان، ذرت 340 تومان و سويا 2300 تومان به دامداران داده مي‌شود. اين دامدار به بيان تجربه‌هاي كشورهاي خارجي اشاره‌اي كرد و گفت: در كشورهاي پيشرفته چنين توافق‌نامه‌هايي بين كارخانه‌هاي لبني و شركت‌هاي تأمين‌كننده نهاده دام وجود دارد و خيال دامدار از بابت دريافت پول محصول و يا پرداخت پول نهاده راحت است و با خيال آسوده به توليد خود مي‌پردازد، اما در كشور ما بخشي از هزينه و وقت دامدار صرف چگونگي تأمين نهاده و چگونگي دريافت مطالبات و يا حتي نحوه فروش صرف مي‌شود. نرجه‌پور كه زماني در كسوت روزنامه‌نگاري فعاليت مي‌كرد، گفت: 24 سال پيش شركت پشتيباني امور دام تأسيس شد و انصافاً در اوايل تأسيس، نقش بسيار تأثيرگذاري در حمايت از دامداران داشت، اما در ادامه، واردات نهاده‌ها طوري بود كه درآمدزايي اين شركت را بيشتر مي‌كرد، بنابراين روز به روز توليدكنندگان فراموش شدند. وي در پاسخ به اين سؤال كه اكنون نهاده‌هاي خود را چگونه تأمين مي‌كنيد، گفت: ما اگر پول نقد به حساب اتحاديه‌هايي كه زيرنظر پشتيباني امور دام هستند، واريز نكنيم، هيچ نهاده‌اي دريافت نخواهيم كرد، بنابراين تمام نقدينگي‌مان و يا حتي با دريافت قرض و تسهيلات، به تأمين خوراك دام مي‌رود. 

الحاقات