اشتغالزايي براي 80 نفر با صادرات گياهان دارويي توسط كارآفرين 29 ساله

تاريخ : 1400/06/22

خلاصه : در روزگاري كه جوانان به‌دنبال يافتن شغل براي خود با حداقل درآمد هستند، برادران شاكري در سنين پايين موفق به توسعه شركت و صادرات محصولات توليدي خود به كشورهاي اروپايي شده‌اند و اكنون نام آنها به‌عنوان كارآفرين سال ۹۶ ثبت شده است.

الحاقات