پرورش گوسفند اصلاح نژادشده (چند قلو زاي افشاري)+ فيلم آموزشي

تاريخ : 1400/06/22

خلاصه : پرواربندي گوسفند يكي از بهترين شغل‌ها در كشاورزي هست كه ريسك آن بسيار كم بوده و در بدترين حالت اگر سود نرساند ضرري هم نميزند. بنابراين گوسفند پرواري يك فرصت سرمايه‌گذاري مناسب به شمار مي‌رود.