1.    مقدمه

هلدینگ کشاورزی حامی، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  کشور، اقدام به اجرای طرح ها و پروژه های استراتژیک و مهم جهت تأمین کالاهای اساسی کشوردر حوزه کشاورزی و آبزی پروری نموده است.

2.   دورنما (چشم انداز 10 ساله- افق 1404)

هلدینگ کشاورزی حامی در افق 10 ساله به عنوان یک الگوی اجرایی و مدیریتی اقتصاد مقاومتی در سطح کلان کشور در حوزه کشاورزی مطرح خواهد شد و روند شتاب بخشی و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه را جهت تولید و اشتغالزایی، بهبود خواهد بخشید.


3.  استراتژی

استراتژی هلدینگ کشاورزی حامی، در راستای ارتقای توانمندی اقتصادی و خودکفایی در حوزه امنیت غذایی کشور با در نظرگرفتن اصل اقتصاد مقاومتی از طریق حمایت از طرح های دانش بنیان، افزایش بهره وری و بکارگیری تکنولوژی های نوین، تعیین شده است.


4.  اهداف  هلدینگ کشاورزی حامی

 

*کمک به کاهش وابستگی کشور در کالاهای اساسی و استراتژیک

 * ارائه الگو و تحقق مصادیق اقتصاد مقاومتی در حوزه های الویت دار کشاورزی

* استفاده از ظرفیت ها و منابع بالقوه داخلی و خارجی در بخش کشاورزی

*کمک به تکمیل زنجیره تولید در عرصه های اقتصاد مقاومتی و کشاورزی الویت دار

*حمایت، توسعه و گسترش طرح های دانش بنیان کشاورزی

 

 

 

 

طرح های  هلدینگ کشاورزی حامی

در راستای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی

 

1-            پروژه سنتز بُز شیری از دونژاد سردسیری و گرمسیری

 

اهداف طرح

*ماندگاری روستاییان در کانون های تولید

*افزایش تولید شیر از 50 لیتر به 300 لیتر در یک دوره شیردهی

*ایجاد مزارع الگوئی ترویجی در سیستم مزرعه ای و کاهش فشار بر مراتع

*کمک به تعادل دام و مرتع

*بهبود معیشت بهره برداران

*حفظ ذخایر ژنتیکی دام سبک کشور

 

2-           طرح مردمی نمودن پرواربندی دام 15 رأسی

 

اهداف طرح

*افزایش تولید گوشت قرمز و تأمین بخشی از کمبود و جلوگیری از واردات بی رویه

*ایجاد اشتغال مولد در روستاهای مناطق کمترتوسعه یافته

ایجاد و راه اندازی 2100 واحد در سال 1396 و 1397

*اجرای الگوی اداره چرخه کامل تولید دام در کشور

*توسعه و راه اندازی بیش از 10000 واحد در سه سال آتی

*بهبود معیشت و اقتصاد بهره برداران روستایی

 

3-          طرح مردمی ترویج و توسعه گیاهان دارویی در افق 1404

 

اهداف طرح

*افزایش سهم مصرف سرانه داروهای گیاهی

*افزایش سطح زیرکشت گیاهان دارویی

*ایجاد فرصتهای شغلی جدید

 

4-          طرح توسعه و کشت دانه های روغنی

 

اهداف طرح

*تامین بخشی از روغن مورد نیاز کشور

*ارتقای کیفیت روغن نباتی

*پایداری در تولید کنجاله مورد نیاز صنعت دام و طیور

 

 

5-           طرح تولید خوراک دام با استفاده از پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی

 

اهداف طرح

*کاهش 15 الی 20 درصد از هزینه تولید خوراک دام با تزریق پسماند

*تأمین بخشی از خوراک دام و طیور وارداتی 10 میلیون تُنی

*الگوسازی، ترویج، مصرف و بکارگیری پسماند در کارخانه های خوراک دام کشور

(وجود 600 واحد در کشور)

 

6-           پروژه تولید ماهی تیلاپیا

 

اهداف طرح

*بُن بست شکنی در تولید انبوه و مقابله با رانت و واردات انحصاری این محصول

*افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور

*ایجاد اشتغال مولد و پایدار با استفاده از ظرفیتهای بالقوه استانهای کویری کشور

*تأمین پروتئین سفید